sunset

Om PolarLights

PolarLights er et enkeltpersonsforetak registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 992.327.839.

Vi startet formelt opp 18. februar 2008, men har mange års erfaring i webdesign samt generell bruk av datamaskiner og internett som informasjonskanal.

Vi bruker markedsledende verktøy/applikasjoner i vårt arbeid. Blant annet Adobe © sine løsninger sikrer deg det aller beste sluttproduktet.